Únor 2011

O škole.. :)

12. února 2011 v 15:31 | Sarah Krajčovičová
O škole☺☻
Naša trieda - planéta opíc.
Klasifikačný - vynález skazy.
Večný sen žiakov - 2 roky prázdnin.
Žiaci a učitelia - vojna a mier.
Zborovňa - sídlo nepriateľov.
Odpoveď pri tabuli - sám vojak v poli.
Našepkávanie - pomoc v pravej chvíli.
1z matematiky - zázraky sa dejú len raz.
Koniec vyučovania - to sladké slovo "sloboda".
Vstup do triedy - vstup do neznáma.
Prázdniny - najkrajšia časť roka.
Ospravedlnenka - nič mi nebolo,

PRÍCHOD DO ŠKOLY - s nasadením života
KONIEC VYUČOVANIA - oslobodenie
VEĽKÝ SEN ŽIAKOV - 2 roky prázdnin
ŠEPKANIE - zásah v pravéj chvíli
SKÚŠKA Z MATEMATiKY - smrť v sedle
ODPOVEĎ PRI TABUĽI - sám vojak v poli
TRIEDNICKÁ HODINA - rozsudok
DOSTAŤ JEDNOTKU - zázraky sa dejú
NAŠA TRIEDA - planéta opíc
NAŠE ŠATNE - vlčie diery
KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM - vynález skazy
VYSVEDČENIE - dohoda s diablom
PRESTÁVKA - vykúpenie
VSTUP DO TRIEDY - vstup do blázinca
PRÁZDNINY - to najlepšie čo sa mohlo stať
1 Z MATEMATIKY - pohľad na strieborné jazero
ZBOROVŇA - sídlo nepriateľov
UČITEĽ A ŽIACI - vojna a mier
škola - väznice
päťka - chlieb náš každodenný
vyučovanie - zmluva s diablom
telocvik - BBC
literatura - nedelná chvíľka poezie
dielne - urob si sám
rozhlas-kriminálna ústredna FBI
upratovačka - dievča na metle
školník - pomstiteľ s píšťaľkou 
šatna - vlčia diera
ťahák - skrytý prameň
voľná hodina - soľ nad zlato
dejepis - film pre pamätníkov
jedáleň - otrávené plyny
Ako vzniklo slovo ŠKOLA????
a) Šialené
b) Kruté
c) Obťažovanie
d) lenivých
e) adeptov

Pixelka

Druhy fóbii

12. února 2011 v 15:22 | Sarah Krajčovičová
Achluofobie - strach z tmy 
Agorafóbia - strach z otvoreného priestoru 
Ailurofobie - strach z mačiek 
Akrofobie - strach z výšky 
Androfobie - strach z ľudí 
Antlofobie - strach z povodne 
Anemofobie - strach z vetra 
Arachnofóbia - strach z pavúkov 
Brontofobie - strach z hrmenia
Belonefobie - strach z ihly 
Coulrofobie - strach z klaunov 
Cynofobie - strach zo psov 
Demofobie - strach z davu ľudí 
Dorafobie - strach zo smrti 
Entomofobie - strach z hmyzu 
Ereutofobie - strach z červenanie 
Ergasiofobie - strach z práce 
Eosofobie - strach zo smeru nadol 
Ergofobie - strach z práce 
Fobofobie - strach zo strachu 
Fotofóbia - strach zo svetla 
Gamofobie - strach z manželstva 
Gynofobie - strach z žien 
Hedofobie - strach z radosti 
Hematofobie - strach z krvi 
Hodofobie - strach z cestovania 
Helmintofobie - strach z červov 
Hydrofóbia - strach z vody 
Hafefobie - strach z dotyku 
Hypsofobie - strach zo spánku 
Hypegiafobie - strach zo zodpovednosti 
Kakorafiafobie - strach zo zlyhania 
Klaustrofóbia - strach z uzavretých priestorov 
Kynofobie - strach zo psov 
Knidofobie - strach z bodnutí 
Lyssofobie - strach zo šialenstva (zešílení) 
Mysofobie - strach zo špiny a parazitov 
Nyktofobie - strach z tmy 
Nekrofobie - strach z mrtvol 
Nosofobie - strach z choroby 
Neofobie - strach z novoty (niečoho nového) 
Ornitofobie - strach z vtákov 
Ofidiofobie - strach z hadov, 
Pyrofobie - strach z ohňa, požiaru 
Pantofobie - strach zo všetkého 
Pnigerofobie - strach zo zadusenia sa 
Rusofobie - strach z myší 
Tanatofobie - strach zo smrti 
Teogonie - strach z Boha 
Triskaidekafobie - strach z čísla trinásť 
Xenofóbia - strach z cudzincov 
Zoofobie - strach zo zvierat

Ako naštvať učiteľku...

12. února 2011 v 15:11 | Sarah Krajčovičová
 1. Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem svoje propisky
 2. Přilepte čtrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout
 3. Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky (pokud je to technicky možné)
 4. Vykřikujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (třeba "Máslo")
 5. Když jste na záchodě, dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla, ale nesmývejte ho, potom bude na klikách, zábradlí, automatě na pití,…
 6. Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě
 7. Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy
 8. Domluvte se se spolužáky a na chodbě si vyberte nějakého studenta, potom za nim choďte, kam se hne. Bude se vás snažit střást, zmlátit,… A když vás bude hodně, tak se určitě přidají i nějací další studenti
 9. Když píšete seminárku, napište ji obrázkovým písmem
 10. Když píšete seminárku, napište každé písmeno jiným fontem, jinou velikostí, jinou barvou
 11. Doneste si do školy kadidlo a svíčky a když bude učitel chtít, ať mu odevzdáte seminárku, tak proveďte obřad, který má přinést dobrou známku
 12. Uveďte do seminární práce z jazyka českého, že jste čerpali ze Spidermana a Batmana
 13. Domluvte se se spolužáky a všichni se na písemce podepište jménem jiného spolužáka
 14. V seminárce do češtiny porovnávejte charaktery ze Shakespearových her s postavami ze South Parku, Star Treku, nebo nějaké telenovely
 15. V dějepisu si vymyslete nějakou naprosto debilní příčinu nějaké historické události. Např.: Husitské války vypukly kvůli nespokojenosti s kvalitou jídla ve školní jídelně. Snažete si vymyslet co nejvíce argumentů pro vaše tvrzení
 16. Nakreslete na tabuli o přestávce karikaturu profesora
 17. Na konec seminárky napište: "Tato seminární práce se sama zničí za 10 sekund
 18. Napište někde na osmou strnu seminární práce "HOVNO"
 19. V hodinách výtvarky pokreslete lavici a řekněte učiteli, že téma malby bylo pro vás silné, že se nedalo vyjídřit na papír
 20. Máte napsat seminárku do filosofie? Odmítněte to s tím, že tento svět je klam a doložte to citacemi z Fichteho
 21. Máte napsat seminárku na 10 stran? Nakreslete 10 obrázků. "Ale pane profesore, já jsem si jistý, že jste říkal, že jeden obrázek je jako jedna stránka
 22. Místo slova hledat používejte slovo "szukać"
 23. Vyčítejte učitelce hudebky, že se učíte o Bachovi, Mozartovi, ale ne o Black Sabbath
 24. Máte mít do hudebky referát o nějaké skupině? Tak si nějakou vymyslete, vymyslete její členy, diskografii, žánr. Např. skupina Starcraft, budbeník Tassadar, kytarista Zeratul, basák Jim Raynor, zpěv Sarrah Kerrigan. Desky: Back To Mar Sara, Mengsk's Revenge…
 25. Na písemce se podepište otiskem své ruky
 26. Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, pomlčky, ale jenom jednu tečku
 27. Když píšte seminárku, zaměňte několik písmen
 28. V den odevzdání seminárky přijďte pozdě, během hodiny vběhněte do třídy, pobíhejte tam se seminárkou v ruce a křičte: "Mám seminárku, mám seminárku."
 29. Víte, že s košem se dá hrát fotbal? Dokonce i když je plný smetí
 30. Přes první stranu seminárky namalujte dlouhý bílý pruh a řekněte, že vám ta seminárka venku spadla pod auto, které kreslí pruhy na silnici
 31. Polijte vaši seminárku parfémem
 32. Udělejte do seminárky několik děr a řekněte, že vás na ulici napadly vrány
 33. Domluvte se se všema třídama na škole a všichni si o přestávce prohoďte učebny
 34. Pokuste se při diktátu udělat chybu v každém slově
 35. V hodinách dějepisu nazývejte historické osobnosti familiárními názvy, např. Tomík Masaryků, Georgie Washie, Julda Caesar
 36. Odmítněte kreslit ve výtvarce, protože jste členem Greenpeace a nechcete ničit naše lesy
 37. Vylijte na seminárku do sociologie martini a vysvětlete, že jste ji psal v baru, kde jste pozorval sociologické procesy
 38. Když píšete seminárku do biologie, citujte Miloslava Hebkého a jeho povídání o pohlavním styku
 39. Do seminárky napište jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači
 40. Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků
 41. PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..
 42. Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli UFOuni
 43. Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku do češtiny, protože obsahuje státní tajemství. Řekněte, že ji četl šéf BIS a že je to na jedničku
 44. Do hodiny výtvarky si doneste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že téma se dá vyjádřit jen takovou abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlaště, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno
 45. Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si s jablky, banány,…
 46. V hodině chemie si vymyslete nově objevený prvek, pojmenovaný po vašem strýčkovi
 47. Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici. Když se to zjistí, omluvte se a vysvětlete to tak, že jste jí poslal tu seminárku a že jí hned napíšete, ať ji pošle zpět. Dodejte, že sestřenice bydlí na Sibiři
 48. Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, tak se zastavte, vytáhněte si svačinu a začněte jíst.
 49. Chce po vás uklízečka, ať se přezouváte? Tak ji řekněte, že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat
 50. Doneste do školy balónky, nafoukejte je a potom si s nimi v hodině pinkejte
 51. Otočte se během hodiny zády k tabuli
 52. Napište seminárku do dějepisu husím brkem
 53. Stáhli jste seminárku z netu a profesor na to přišel? "Ano pane profesore, našel jste to na internetu, ale tam jsem to nahrál já."
 54. Schovejte se o přestávce za závěsy a čekejte, než přijde učitel
 55. Noste si do hodin matiky počítadlo ze ZŠ
 56. Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všime
 57. Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce vykočte radostí, vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte
 58. Napište semiárku na jednu stránku a na dalších osm napište, z čeho jste čerpali
 59. Nakreslete vy výtvarce nějaký sprostý obrázek a podepište ho jménem nepřítomeného spolužáka

Prepáčte že je to v češtine ale nechcelo sa mi to prerábať do slovenčiny.. sťahnuté z www.bobinovci.cz.tl

Psiik


PSIE DESATORO

12. února 2011 v 15:01 | Sarah Krajčovičová
PSIE DESATORO:
1. Môj život trvá 10 až 15 rokov. Každé odlúčenie od teba znamená pre
mňa utrpenie. Pomysli na to, než si ma zaobstaráš. Daj mi čas
porozumieť, čo odo mňa vyžaduješ.
2. Pestuj si dôveru vo mňa - tvojou dôverou ja žijem.
3. Nikdy sa na mňe dlho nehnevaj a nezatváraj ma za trest.
4. Ty máš svoju prácu, svoju zábavu a svojich priatelov. Ja mám len teba.
5. Často sa so mnou rozprávaj. Tvojim slovám ja nerozumiem, zato však hlasu, ktorým sa na mňa obraciaš áno.
6. Vedz že nezabudnem nikdy ako so mnou jednáš.
7. Pomysli, skôr ako ma udrieš, že moje čeluste môžu poľahky rozdrviť kosti tvojej ruky, ale ja ich nikdy nepoužijem.
8. Než mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu, tvrdohlavosť a lenivosť, skús si uvedomiť že mňa možno trápi nevhodná potrava, možno som bol dlho vystavený na slnku alebo mám už opotrebované srdce.
9. Postaraj sa o mňa keď zostarnem, aj ty budeš raz starý.
10. Buď so mnou v každej ťažkej chvíli. Nepovedz nikdy: "Nech sa to stane v mojej neprítomnosti." - s tebou je pre mňa všetko ľahšie.
PSIE VLASTENECTVO:
° Keď sa mi to páči, je to moje.
° Pokial to mám v tlame, je to moje.
° Pokial ti to môžem zobrať, je to moje.
° Pokial sa s niečím hraješ a položíš to, je to moje.
° Pokial som to mal pred chvílkou, je to moje.
° Pokial to len vyzerá ako moje, je to moje.
° Pokial je to moje, nesmie sa to podobať ničomu z tvojích vecí.
° Pokial to rozkúšem na kúsky, všetky kúsky sú moje.
° Pokial som to videl prví, je to moje.
° Keď sa to rozbije, je to tvoje.
PREČO JE SKVELÉ BYŤ PES:
° Nikto od vás nečaká, že sa budete každý deň kúpať.
° Keď vás niečo svrbí, kludne sa poškriabete.
° Zlé jedlo pre vás neexistuje.
° Kosť zo zverimexu vás zabaví na celé hodiny.
° Keď vám narastú chlpy na neobvyklých miestach, nikto si to nevšimne.
° Môžete preležať celý deň, bez obáv že vás niekto byhodí.
° Keď dáte cudziemu človeku hlavu do lona, nemáte z toho problémy.
° Keď potrebujete na záchod, hocikde si čupnete.
° Stále máte radosť keď vidíte rovnakých ludí.PSIA VÝCHOVA:
1. Do domu pes nesmie.
2. No dobre, do domu môže ale len do niektorých miestností.
3. Pes môže do všetkých miestností, ale nesmie lahať na nábytok.
4. Pes si môže lahať len na starý nábytok.
5. Tak dobre, môže si lahnúť všade na nábytok, ale nesmie spať s ludmi v posteli.
6. Ok, pes môže do postele ale len keď ho pán zavolá.
7. Pes môže spať v posteli kedy sa mu zachce ale nesmie zaliezať pod perinu.
8. Pes môže pod perinu, ale len keď ho tam pán pozve.
9. Pes môže spať pod perinou každú noc.
10. Ludia možu do postele pod perinu len s povolením psa.


Psiik